یادداشت هفته

رفتن امام صادقی‌ها به دولت؛ انحصارزایی یا انحصارزدایی؟

رفتن امام صادقی‌ها به دولت؛ انحصارزایی یا انحصارزدایی؟

تربیت‌یافتگان و مریدان فریدمنی مکتب نیاوران که از انتهای دهه ۱۳۶۰، مناصب اقتصادی کشور را چهارقبضه کرده‌اند چندی است نگران شده‌اند. همین‌ها در دو دهه گذشته صدها نفر از شاگردانشان را به خارج فرستاده‌اند با این خیال خوش که به محض بازگشت در مشاغل و مناصبی که در اختیار داشته‌اند جایگزین کنند. این مکتب نیز گام دومی را برای خود طراحی کرده بود. فرش‌های قرمز در پاویون فرودگاه‌ها پهن شده بودند، نهادها و ساختارهایشان آماده شده بودند برای جذب حداکثری گام دومی‌هایشان.

کتاب‌خانه

کلیک کنید

درس‌گفتارها

کلیک کنید

مهمان

کلیک کنید

صاحب امتیاز: مؤسسۀ احیاگران مسیر قصد
مدیر مسئول: دکتر حمیدرضا مقصودی
سردبیر: دکتر علی سعیدی
دبیر تحریریه: مهدی رعایایی
مدیر داخلی: علی‌اکبر ابراهیمی‌نژاد
تحریریه: سیدمحمدرضا رضی، سیدعلی سبحانی ثابت
احسان ولدان، محمد عندلیب، مهدی رحیمی‌نسب
ابوالفضل محمدی، جواد کجوری، میلاد ترابی‌فرد
محسن داوودآبادی، ابوالفضل شخصی
طراحی و گرافیک: سیدمحمد میرصالحی و میثم گنجعلی