یادداشت هفته

کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در دست کیست؟

کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در دست کیست؟

در شرایط کنونی، کلید مشکلات اقتصادی کشور عمدتاً در دست سه گروه است که شامل نمایندگان انقلابی مجلس، قضات انقلابی دستگاه قضا و دولتمردان انقلابی در دولت 1400 است که با روحیۀ انقلابی، تفکر انقلابی و عملکرد جهادی، گام دوم انقلاب را در چارچوب الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی به پیش ببرند.

کتاب‌خانه

کلیک کنید

درس‌گفتارها

کلیک کنید

مهمان

کلیک کنید

صاحب امتیاز: مؤسسۀ احیاگران مسیر قصد
مدیر مسئول: دکتر حمیدرضا مقصودی
سردبیر: دکتر علی سعیدی
دبیر تحریریه: مهدی رعایایی
مدیر داخلی: علی‌اکبر ابراهیمی‌نژاد
تحریریه: سیدمحمدرضا رضی، سیدعلی سبحانی ثابت
احسان ولدان، محمد عندلیب، مهدی رحیمی‌نسب
ابوالفضل محمدی، جواد کجوری، میلاد ترابی‌فرد
محسن داوودآبادی، ابوالفضل شخصی
طراحی و گرافیک: سیدمحمد میرصالحی و میثم گنجعلی