۱ مرداد ۱۴۰۰

خوزستان نیازمند نرم‌افزاری‌ترین رویکرد در نظام اداره

نویسنده: دکتر مقصودی
64 بار بازدید
اگر من به جای آقای رئیسی بودم، یک جامعه شناس متبحر را به استانداری خوزستان بر میگزیدم و ضمن ایجاد حلقه ای از اقتصاددانان و روانشناسان و فرهنگ دانان در اطراف او، انذار می کردم که از مهندسی بزن در رو پرهیز کند.

خوزستان

بدون شک جمع همه چیز:

نفت
بهترین زمین های دنیا
قومیت ها
فرهنگ ها
آب و هواها
رودخانه ها
دریا

و در عین حال جمعی از:

ثروتمندترین ها
فقیرترین ها
انقلابی ترین ها
ضدانقلاب ترین ها
سالم ترین ها
فاسد ترین ها
غمخوارترین ها
رانتخوار ترین ها

و اداره این اضداد بسیار مشکل تر است از آنچه تصور کنیم...

خوزستان سالهاست بیشترین بودجه کشور را به خود اختصاص می دهد و همین خوزستان سالهاست بدترین نوع فقر را با خود یدک می کشد.

با فاسد نمیتوان برخورد کرد چون تعلق قومی پیدا می کند و سالم را نمیتوان تشویق کرد چون باز هم تعلقاتش قومی است.

و همین اقوام البته بهترین اقوام همین کشورند و بر گردن همه ایران حق دارند. چون رزمنده ترینند و شجاع ترین. دانا ترینند و متدین ترین.

مسئله خوزستان آب نیست... آب یکی از مسائل زنجیره ای است که بناست هر ساله علم شود، مردمی را به خیابان بکشد، عده ای را مقتول و مجروح کند تا رانتی جدید پدید آید و بودجه ای به همان بیشترین بودجه افزوده شود.

اما هم او که به خیابان آمده تا برای گاومیش خود آب بیابد، آب که پیدا نمی کند هیچ، گاومیش را هم از دست می دهد و آن بودجه هم در نمک گتوند حل می شود یا در بیابان طلائیه گرد و خاک می شود و به آسمان می رود تا نفسی را تنگ کند و مادر داغدیده ای را به خیابان بکشد و دوباره رانتی نو پدید آرد و بودجه ای جدید و ... هی ادامه دارد.

داستان آب را باید در چرخه های رانتجویی تدبیر کرد نه در کتاب بودجه.
زانتیا که در میان دعوای عرب و عجم و شرکت نفتی و غیر شرکتی و ایرانی و عراقی و فارس و لر گم می شود و صد البته که هیچ کدام از این اطراف دعوا از آن بهره ای نمی برند.

آری
مسئله خوزستان مسئله ملاحظات پیچیده فرهنگی، اجتماعی و صد البته سیاسی است و باید در آنجا تدبیر شود...
مسئله خوزستان را باید در چرخه های رانتجویی برخی جست و در آنجا حل کرد...

این نتیجه سالها مطالعه میدانی من در خوزستان است...

اگر من به جای آقای رئیسی بودم، یک جامعه شناس متبحر را به استانداری خوزستان بر میگزیدم و ضمن ایجاد حلقه ای از اقتصاددانان و روانشناسان و فرهنگ دانان در اطراف او، انذار می کردم که از مهندسی بزن در رو پرهیز کند.

خوزستان نیازمند نرم‌افزاری ترین رویکرد در نظام اداره است.

یادداشت هفته

افزایش تولید؛ حلال همه مشکلات کشور

افزایش تولید؛ حلال همه مشکلات کشور

امروز مشکل اصلی اقتصاد کشور، وجود ساختارهای غیرمولد پولی و مالی است. ساختارهایی که عامل تجمیع ثروت، تصاحب نقدینگی و تداول ثروت بین اغنیا شده‌اند. ساختارهایی چون نظام بانکی خصوصی، بازار سرمایه، بازار سکه و بازار دلار و ارزهای خارجی که مردم را تشویق می‌کنند که فعالیت‌های مولد را رها کنند.