19 مهر 1399
نویسنده: دکتر علی سعیدی
13 فروردین 1401
نویسنده: دکتر علی سعیدی | استادیار دانشگاه قم
6 آذر 1400
نویسنده: مدیر سایت
11 اردیبهشت 1399
نویسنده: احسان ولدان؛ پژوهشگر اقتصادی
6 اردیبهشت 1399
نویسنده: گابریل زوکمن، امانوئل سیز | ترجمۀ محمد سلیمانی
یادداشت هفته

افسانه علم اقتصاد

افسانه علم اقتصاد

اگر علم را به‌معنای کشف واقع بما هو واقع در نظر بگیریم، هیچ‌کدام از مکاتب اقتصادی چه لیبرالیسم و چه سوسیالیسم و چه غیر آن‌ها، نمی‌تواند ادعای علمی‌بودن داشته باشد چرا که همۀ اندیشه‌های سکولار غربی و شرقی، مبتنی‌بر نظریاتی هستند که برگرفته از باورها و تعلقات و حدس و گمان‌های نظریه‌پردازان هستند...