8 آبان 1400
نویسنده: دکتر علی سعیدی
6 اردیبهشت 1399
نویسنده: جردی گالی
30 مهر 1398
نویسنده: دکتر علی سعیدی
29 شهریور 1398
نویسنده: دکتر حمیدرضا مقصودی
27 شهریور 1398
نویسنده: دکتر حمیدرضا مقصودی
یادداشت هفته

افسانه علم اقتصاد

افسانه علم اقتصاد

اگر علم را به‌معنای کشف واقع بما هو واقع در نظر بگیریم، هیچ‌کدام از مکاتب اقتصادی چه لیبرالیسم و چه سوسیالیسم و چه غیر آن‌ها، نمی‌تواند ادعای علمی‌بودن داشته باشد چرا که همۀ اندیشه‌های سکولار غربی و شرقی، مبتنی‌بر نظریاتی هستند که برگرفته از باورها و تعلقات و حدس و گمان‌های نظریه‌پردازان هستند...