16 تیر 1398
نویسنده: دکتر حمیدرضا مقصودی
6 اردیبهشت 1400
نویسنده: مدیر سایت
26 فروردین 1400
نویسنده: حسین بهرامی
31 خرداد 1398
نویسنده: گزارشگر
11 خرداد 1398
نویسنده: مدیر سایت
26 فروردین 1400
نویسنده: مدیر سایت
26 اسفند 1399
نویسنده: مدیر سایت
یادداشت هفته

افسانه علم اقتصاد

افسانه علم اقتصاد

اگر علم را به‌معنای کشف واقع بما هو واقع در نظر بگیریم، هیچ‌کدام از مکاتب اقتصادی چه لیبرالیسم و چه سوسیالیسم و چه غیر آن‌ها، نمی‌تواند ادعای علمی‌بودن داشته باشد چرا که همۀ اندیشه‌های سکولار غربی و شرقی، مبتنی‌بر نظریاتی هستند که برگرفته از باورها و تعلقات و حدس و گمان‌های نظریه‌پردازان هستند...