11 اردیبهشت 1398
نویسنده: دکتر حمیدرضا مقصودی
2 اردیبهشت 1398
نویسنده: دکتر حمیدرضا مقصودی
26 اسفند 1399
نویسنده: مدیر سایت
22 اسفند 1397
نویسنده: مدیر سایت
13 اسفند 1397
نویسنده: مدیر سایت
4 اسفند 1399
نویسنده: احسان ولدان
9 بهمن 1399
نویسنده: مدیر سایت
یادداشت هفته

افسانه علم اقتصاد

افسانه علم اقتصاد

اگر علم را به‌معنای کشف واقع بما هو واقع در نظر بگیریم، هیچ‌کدام از مکاتب اقتصادی چه لیبرالیسم و چه سوسیالیسم و چه غیر آن‌ها، نمی‌تواند ادعای علمی‌بودن داشته باشد چرا که همۀ اندیشه‌های سکولار غربی و شرقی، مبتنی‌بر نظریاتی هستند که برگرفته از باورها و تعلقات و حدس و گمان‌های نظریه‌پردازان هستند...