8 مرداد 1397
نویسنده: دکتر علی سعیدی و دکتر حمیدرضا مقصودی
6 اردیبهشت 1399
نویسنده: گابریل زوکمن، امانوئل سیز | ترجمۀ محمد سلیمانی
19 اردیبهشت 1400
نویسنده: مدیر سایت
6 اردیبهشت 1399
نویسنده: جردی گالی
26 فروردین 1400
نویسنده: مدیر سایت
30 مهر 1398
نویسنده: دکتر علی سعیدی
یادداشت هفته

افسانه علم اقتصاد

افسانه علم اقتصاد

اگر علم را به‌معنای کشف واقع بما هو واقع در نظر بگیریم، هیچ‌کدام از مکاتب اقتصادی چه لیبرالیسم و چه سوسیالیسم و چه غیر آن‌ها، نمی‌تواند ادعای علمی‌بودن داشته باشد چرا که همۀ اندیشه‌های سکولار غربی و شرقی، مبتنی‌بر نظریاتی هستند که برگرفته از باورها و تعلقات و حدس و گمان‌های نظریه‌پردازان هستند...