26 فروردین 1400
نویسنده: مدیر سایت
او به ملّت خودش و پیروانش توصیه کرد: «ذوبوا فى الامام الخمینى کما ذاب هو فى الاسلام». یقیناً یک بله کوچک، یک گوشه چشم نشان دادن، یک حرکت حاکى از نوعى سازشکارى جان شهید صدر را حفظ می‌کرد، امّا او قبول نکرد.
26 اسفند 1399
نویسنده: مدیر سایت
نزدیک به چند سال و حتی یک دهه است که انگاره خصوصی‌سازی در فضای تدریس دانشگاه‌های ما به یک ایدئولوژی تبدیل شده است و این مسئله بزرگ‌ترین سم برای مفاهیم اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی است که نهاده‌های اقتصادی به ایدئولوژی تبدیل شوند.
9 بهمن 1399
نویسنده: مدیر سایت
نفت در زمان مصدق ملی نشد بلکه دولتی شد. ملی‌شدن واقعی صنعت نفت یعنی بازگرداندن مالکیت نفت به عموم مردم است. لذا به نظر من این پیشنهاد می‌تواند با کمک دولت آینده و مجلس فعلی، تحولی اساسی در اقتصاد ایران به وجود آورد و به‌شدت به ایجاد برابری اقتصادی و آسایش و آرامش و رفاه کشور کمک کند.
1 تیر 1399
نویسنده: مدیر سایت
این کتاب در پی علت یابی عدم تحقق استقلال اقتصادی، گسترش فقر و بیکاری و ورشکستگی بسیاری از صنایع، خالی از جمعیت شدن بسیاری از روستاها، افزایش شدید قیمت‌ها و رشد شدید فاصله طبقاتی پس از دفاع مقدس می‌باشد.
29 شهریور 1398
نویسنده: دکتر حمیدرضا مقصودی
آن‌چه در ایران و در رشته‌های تحصیلی در حال رخ دادن است، بازاری‌سازی دانش نیست که البته همان بازاری سازی دانش که از آمال نئولیبرال‌های افراطی است نیز اشکالات فراوانی دارد. آن‌چه در حال رخ دادن است، رانتی‌سازی دانش است یعنی تهی کردن دانش از عناصر معنایی و تقویت انسان‌های سوداگری است که سوداگری آن‌ها نه تولید علم و نه فناوری را بهبود نمی‌بخشد.
31 خرداد 1398
نویسنده: گزارشگر
مفهوم سرمایه ی اجتماعی و نقش آن در فضای اقتصاد سیاسی کشور از مواردی است که ذهن پژوهشگران بسیاری را به خود معطوف کرده ،گفت و گوی زیر نظرات دکتر حمیدرضا مقصودی در این موضوع را منعکس می کند.
11 اردیبهشت 1398
نویسنده: دکتر حمیدرضا مقصودی
پالایشگاه نفت آبادان به عنوان اولین پالایشگاه نفت خاورمیانه آباد شد تا سوختی شود برای پیروزی قوای جنگی بریتانیا بر مسلمانان عثمانی...
2 اردیبهشت 1398
نویسنده: دکتر حمیدرضا مقصودی
عربستان سعودی همواره تلاش کرده‌است سیاست نفتی همکارانۀ خود را با آمریکا حفظ کند تا از غلبۀ منطقه‌ای ایران بکاهد. به عبارت دیگر، عربستان، در تعارض منفعت اقتصادی و منفعت سیاسی در فروش نفت، منفعت سیاسی را برگزیده است و نفت را در خدمت کاهش اقتدار اقتصادی ایران صادر کرده است. البته سیگنال‌های اخیر در حوزۀ صادرات نفت از سوی عربستان نشان می‌دهد که این کشور، از شدت آلودگی سیاسی حوزۀ انرژی آگاه شده است و تلاش می‌کند با سیاست «یکی به نعل و یکی به میخ» ضمن القاء ‌تصور اثرگذاری معکوس بر قیمت‌های نفتی، چندان هم از افزایش قیمت جلوگیری نکند. در این بیان در یک سال اخیر، بیش از آن‌که ترامپ توانسته باشد، از عربستان شیر بدوشد، عربستان سعودی از ترامپ به مثابه گاو شیرده استفاده کرده است.
یادداشت هفته

افسانه علم اقتصاد

افسانه علم اقتصاد

اگر علم را به‌معنای کشف واقع بما هو واقع در نظر بگیریم، هیچ‌کدام از مکاتب اقتصادی چه لیبرالیسم و چه سوسیالیسم و چه غیر آن‌ها، نمی‌تواند ادعای علمی‌بودن داشته باشد چرا که همۀ اندیشه‌های سکولار غربی و شرقی، مبتنی‌بر نظریاتی هستند که برگرفته از باورها و تعلقات و حدس و گمان‌های نظریه‌پردازان هستند...