29 مهر 1396
نویسنده: محمدصادق ترابی‌فرد
بیاییم و ایده بومی خودمان را، پرسش بومی خودمان را کشف کنیم...این پرسش بومی تو است که تعیین میکند چه چیز بخوان چه چیز نخوان، چه چیز را چقدر بخوان... تو نیاز به میزان داری، تا سره را از ناسره تفکیک کنی، درست را از نادرست تشخیص دهی و جای درست مصرف کردن دارایی­هایت را بفهمی...تو نیاز داری تا از چراغهای دیگران هم استفاده کنی، پس دوباره مباحثه میکنی، بحث میکنی و موضوع را از جنبه های دیگر هم می­بینی
24 مرداد 1396
نویسنده: دکتر حمیدرضا مقصودی
متاسفانه نظامات تقنینی، قضایی و اجرایی همواره به دستفروشی به عنوان یک اقتصاد زیرزمینی نگاه می‌کنند و آن را معضل بزرگی در شفافیت می‌دانند حال آن‌که دستفروشی نه‌تنها شفافیت افزاست؛ بلکه با تسهیل مبادله و از بین بردن هزینه‌های اضافی، قوام بیشتری به قدرت خرید مردم می‌دهد و ظرفیت‌های فراوانی را برای تولید و اشتغال ایجاد می‌کند.
8 مرداد 1396
نویسنده: دکتر حمیدرضا مقصودی
تلقی بسیاری از اصول اقتصاد مقاومتی این است که این اصول، برای نفی هرگونه وابستگی کشور به کشورهای دیگر است اما وابستکی منطقه‌ای یعنی وابستگی استانها به یکدیگر اشکال ندارد. اشکال چنین دیدگاهی در برنامه‌ریزی‌ها آشکار می‌شود؛ مثلا زمانی که تهران برای شیراز سیاست اقتصادی تعریف کند این یک تصمیم برون‌زا است.
2 اردیبهشت 1396
نویسنده: حمیدرضا مقصودی
در سال‌های اخیر، تحریم‌ها بهانه‌ای شده است تا سیاست‌گذاران اقتصادی، معضلات مالی خود را با افزایش فشار پوتین‌های سیاستی خود بر گردن مردم جبران کنند.
31 فروردین 1396
نویسنده: حمیدرضا مقصودی
خلق پول بانکی، ٧٠٠ هزار میلیاردتومان در چهار سال گذشته به نقدینگی افزوده است و بانک مرکزی و نظام پولی حاضر نیست اعلام کند که این پول‌ها در کجا هزینه شده است. با همین منطق ساده ای که بر نظام بانکی حاکم است،‌ می‌توان دریافت که نظام بانکی در یک فرایند رانتی، این نقدینگی را در اختیار رانت‌خواران بزرگ قرار داده است. صدای این وام‌ها معمولا اندکی با تاخیر و در قالب فسادهای چندهزار میلیاردی بلند می‌شود.
14 فروردین 1396
نویسنده: ابوالفضل محمدی
آیا اتریشی ها هم به غاز بودن مرغ همسایه ها معتقدند و یا اینکه این فقط ما هستیم که باید تمام مرغ های اروپایی را غاز ببینیم.
7 فروردین 1396
نویسنده: حمیدرضا مقصودی
شهیدصدر، نظریه‌پرداز را همان فقیه می‌دانند؛ البته فقیهی که ایشان معرفی می‌کند متفاوت از فقیه در معنای مرسوم است. نظریه‌پرداز در اندیشۀ شهیدصدر، همان راوی حدیثی است که بایستی دارای شرایطی باشد.
21 بهمن 1395
نویسنده: حمیدرضا مقصودی
برخی مشاغل به طور مستقیم مشارکت در جبهه‌ی کفر نیستند اما محمل‌هایی را برای حرکت جریان کفر در جهان فراهم می‌کنند که جریان کفر با استفاده از این محمل‌ها روز به روز سیطره‌ی خود را بر جهان تقویت می‌کند. گسترش قالب‌های اساسی نهادها و نظامات جریان کفر چون نظام اقتصادی مبتنی بر دلار، نظام بانکداری و بورس و شرکت‌های سرمایه‌داری که اقتصاد سرمایه‌داری سوار بر این مرکب‌ها به حیات خود ادامه می‌دهد را می‌توان در این راستا برشمرد.
یادداشت هفته

افسانه علم اقتصاد

افسانه علم اقتصاد

اگر علم را به‌معنای کشف واقع بما هو واقع در نظر بگیریم، هیچ‌کدام از مکاتب اقتصادی چه لیبرالیسم و چه سوسیالیسم و چه غیر آن‌ها، نمی‌تواند ادعای علمی‌بودن داشته باشد چرا که همۀ اندیشه‌های سکولار غربی و شرقی، مبتنی‌بر نظریاتی هستند که برگرفته از باورها و تعلقات و حدس و گمان‌های نظریه‌پردازان هستند...