28 تیر 1397
نویسنده: دکتر علی سعیدی
انتخاب هر سیاست اقتصادی توسط دولت یا اتخاذ هر تصمیمی دربارۀ خریدوفروش و مبادلۀ کالاها و خدمات توسط افراد و خانوارها و نهادهای بخش خصوصی و عمومی، مبتنی‌بر قواعد و اصول و هنجارهای گوناگونی در چارچوب مکتب‌های مختلف اقتصادی صورت می‌گیرد. مطرح‌شدن معیارهایی چون کارایی، رفاه، مطلوبیت، تحلیل‌های هزینه‌فایده و نظریه‌های انتخاب عقلایی و انتخاب عمومی و انتخاب اجتماعی، در مرز دانش اقتصاد، حکایت از گستردگی و ضرورت این بحث دارد.
23 تیر 1397
نویسنده: احسان ولدان
در قرن هجدهم میلادی انقلاب معرفتی عمده‌ای به شکل صوری و کم‌عمق شکل گرفت. بدین‌صورت که کیهان شنایی نیوتنی که خود مبتنی بر فلسفه‌ی دکارت بود، چارچوب مفهومی مسلط بر هر دو دسته علوم طبیعی و علوم اجتماعی گشت. لازمه‌ی این انقلاب معرفتی اساسی، تغییر در سنت اخلاقی اسکولاستیک و مرسوم و تبدیل آن به فلسفه‌ی اخلاق فایده گرا بود.
28 اردیبهشت 1397
نویسنده: دکتر حمیدرضا مقصودی
به نظر ما چنین می‌رسد که میزان تجارتی که آن‌ها با خود به ارمغان خواهند آورد به مراتب فراتر از آن چیزی است که در حال حاضر جریان دارد و این تجارت گسترده در نهایت به نفع تمام ساکنان منطقه تمام خواهد شد و طلا و نقره فراوانی در دسترس قرار خواهد گرفت که خواهد توانست نیازهای حکومت را هم فراهم کند.
27 اردیبهشت 1397
نویسنده: دکتر علی سعیدی
زمینه‌ساز قدرت اقتصادی اروپایی‌ها، حمایت‌های گسترده از صنایع داخلی بی‌کیفیت بود که توانست انقلاب صنعتی را رقم بزند و آن‌ها در این زمینه پیش بیندازد.
26 بهمن 1396
نویسنده: دکتر حمیدرضا مقصودی
سرمایه‌داری صنعتی جهت مقاوم‌سازی خود در برابر فروپاشی، نیاز به ایجاد تغییر و جهش در سایر ابعاد اقتصادی داشت به‌نحوی‌که این ابعاد نیز با تحولات تکنولوژیک قرن پیش هماهنگ شود. این جهش‌ها همانند جهش در تکنولوژی صنعتی، به قوۀ پیشران دانش نیازمند بود. دانشی که در کنار تولید، بتواند توزیع و مصرف را نیز به‌صورت متوازن با تولید به حرکت درآورد؛ همچنین بتواند روابط اقتصادی میان کنش‌گرهای اقتصادی مختلف را تغییر دهد و با شیوه‌ای جدید از هویت‌بخشی به تمامی عوامل انسانی در اقتصاد اعم از کارگر، کارآفرین و سرمایه‌دار، هژمونی اقتصادی خود را همه‌جانبه سازد.
18 بهمن 1396
نویسنده: علی سعیدی
نظریات اقتصادی در جریان غالب اقتصاد در سنت فایده‌گرایی قرار دارند. فایده‌گرایان کلاسیک قرن نوزدهم (خصوصاً بنتهام، میل و سیجویک) مطلوبیت را عبارت از شادکامی یا لذت می‌دانستند... نظریه انتخاب عقلانی با انتزاع انسان اقتصادی عقلانی و تحلیل قیاسی انتخاب‌های او در قالب ریاضیات، رفتارها را به‌عنوان خروجی انتخاب عقلانی تئوریزه می‌کند. براساس این رویکرد، زمانی انتخاب عقلانی است که نوعی تابع فرضی مانند تابع مطلوبیت یا کمیتی حسابداری مانند سود را حداکثر کند.
24 آبان 1396
نویسنده: دکتر علی سعیدی
اقتصاد لیبرالی نه علمی است و نه ارزش‌خنثی، مکتبی است مشحون از ارزش‌ها و باورها و جهان‌بینی‌ها و ایدئولژی‌ها در کنار سایر مکاتب اقتصادی که آن‌ها نیز مشحون از ارزش‌ها و باورها و جهان‌بینی‌ها و ایدئولژی‌ها هستند. شما می‌توانید و آزادید به »اقتصاد لیبرالی« باور داشته باشید و آموزه‌های آن را محکم و خدشه‌ناپذیر بپندارید اما سرکوب‌کردن دیگر اندیشه‌ها جز از دیکتاتورهای فاشیست برنمی‌آید.
18 آبان 1396
نویسنده: دکتر علی سعیدی
در سنت علمی رایج در علم اقتصاد، تفکیک میان حوزه‌های اثباتی و هنجاری آنقدر مشهور است که جزء بدیهیات به شمار می‌رود. اگر از انگیزه‌های ایدئولوژیک والراس و مارشال و نویل کینز صرفنظر کنیم و اگر سرمستی اقتصاددانان آمریکایی پس از جنگ دوم جهانی را نادیده بگیریم، باید بگویم که این تفکیک نه ضرورت دارد و نه امکان‌پذیر است!
یادداشت هفته

افسانه علم اقتصاد

افسانه علم اقتصاد

اگر علم را به‌معنای کشف واقع بما هو واقع در نظر بگیریم، هیچ‌کدام از مکاتب اقتصادی چه لیبرالیسم و چه سوسیالیسم و چه غیر آن‌ها، نمی‌تواند ادعای علمی‌بودن داشته باشد چرا که همۀ اندیشه‌های سکولار غربی و شرقی، مبتنی‌بر نظریاتی هستند که برگرفته از باورها و تعلقات و حدس و گمان‌های نظریه‌پردازان هستند...