30 مهر 1398
نویسنده: دکتر علی سعیدی
آیا «علوم انسانی اسلامی» ماهیتی مرکب از «علم»، «انسانی» و «اسلامی» است؟ اگر قائل به این ترکیب شویم باید از ابتدا شروع کنیم و ببینیم علم چیست؟ و سپس مبنای دسته‌بندی آن به انسانی و غیر انسانی (طبیعی) چیست و نهایتا برسیم به اینکه علوم انسانی «اسلامی» چیست و چه تمایزی با علوم انسانی «غیراسلامی» دارد؟
18 دی 1397
نویسنده: محمدعلی عزتی/ دانشجوی اقتصاد دانشگاه قم
به نظر می رسد نتیجه صنعتی شدن هنر یا معنویت و به عبارت دیگر فروکاسته شدن آفرینش های هنری یا یافته های معنوی به "کالا" ، موجب از میان رفتن جوهره حقیقی تجربه های اصیل زیباشناختی یا معنوی از جهان می شود، و این روند به ابتذال هنر یا معنویت خواهد انجامید.
22 شهریور 1397
نویسنده: دکتر علی سعیدی
عمدۀ اعتراض تولیدکنندگان انگلیسی به کمپانی هند شرقی این بود که این کمپانی کالاهای باکیفیت هندوستان را وارد می‌کند و اجازه نمی‌دهد تولیدکنندگان داخلی به تولید خود ادامه دهند.
8 مرداد 1397
نویسنده: دکتر علی سعیدی و دکتر حمیدرضا مقصودی
انسان با حضور در تعینات، واقعیات را مهندسی معکوس می‌کند؛ به این معنا که شناخت، بومی‌سازی و بازسازی را مرحله به مرحله انجام می‌دهد. جهت بازسازی در این رویکرد، تلائم وجود است، به این معنا که انسان در پی حضور در نفس پدیدارها، هرگونه عدم تلائم وجودی را از بین می‌برد و موجودی متکامل، هماهنگ و همساز تعریف می‌کند. به بیان دیگر، انسان سیری تکاملی را دنبال می‌کند که مسیری برای تکامل موجودی بسیط تحت عنوان اجتماع است و انسان خود یکی از شئون این اجتماع به شمار می‌رود. فعلیت اقتصاد مقاومتی نیز در این منظر، فعلیت مقاومت در اجتماع است که انسان، ذهن انسان و نفس پدیدارها شئونی تفکیک‌ناپذیر از آن هستند. لذا در پی فعلیت اقتصاد مقاومتی، انسان، پدیدارها و اجتماع در قالب یک موجود بسیط رشد می‌کنند و تکامل می‌یابند.
29 مهر 1396
نویسنده: محمدصادق ترابی‌فرد
بیاییم و ایده بومی خودمان را، پرسش بومی خودمان را کشف کنیم...این پرسش بومی تو است که تعیین میکند چه چیز بخوان چه چیز نخوان، چه چیز را چقدر بخوان... تو نیاز به میزان داری، تا سره را از ناسره تفکیک کنی، درست را از نادرست تشخیص دهی و جای درست مصرف کردن دارایی­هایت را بفهمی...تو نیاز داری تا از چراغهای دیگران هم استفاده کنی، پس دوباره مباحثه میکنی، بحث میکنی و موضوع را از جنبه های دیگر هم می­بینی
23 مهر 1396
نویسنده: دکتر علی سعیدی
تأکید شهید‌صدر بر مکتب‌بودن اقتصاد اسلامی و نه علم بودن آن، ازاین‌جهت است که دغدغۀ ایشان به‌عنوان اندیشمندی مسلمان، تنظیم امور اقتصادی مبتنی‌بر اندیشۀ عدالت است و این امر از مسیر کشف نظریۀ اقتصاد اسلامی از منابع مکتبی میسر است و این بر خلاف روش متفکران عصر روشنگری است که با اتکا به عقل خودبنیاد و براساس احساسات اخلاقی، به‌دنبال یافتن مبنایی برای تنظیم امور اقتصادی بودند.
23 مهر 1396
نویسنده: گفتاری از دکتر سعید زیباکلام
فقدان آشنایی ما با «تاریخ علم»، به‌عنوان رشتۀ همراه با فلسفۀ علم و همچنین رویکردهای متأخری نظیر «جامعه‌شناسی علم»، امکان فهم درست از علم مدرن و به تبع نقد آن‌ را از ما سلب نموده است. دکتر سعید زیباکلام در سومین دورۀ طرح ملی نخبگان علوم انسانی با اشاره به نکتۀ فوق، کوشید تا طرحی اجمالی از ریشۀ تکوین فلسفۀ علم و تاریخ علم را ترسیم کند.
24 فروردین 1396
نویسنده: علی سعیدی
در ادبیات فلسفه علم به ویژه پس از جنبش روشنفکری، علم به عنوان «باور صادق موجه» تلقی می‌شده و از این جهت به ویژه در فضای پوزیتیویسم ادعا می‌شده که علم بماهو علم اساساً جهانشمول و عاری از هرگونه ارزش‌ها و هنجارهاست. اما انتقادی که در دهه‌های اخیر پس از بحران عقلانیت در غرب مطرح شده این است که «آنچه به عنوان علم می‌شناسیم» سرشار از ارزش‌ها و جهت‌گیری‌هاست و اساساً معرفت علمی در بستر جامعه شکل می‌گیرد و نمی‌توان جامعه و تاریخ را از آن جدا کرد.
یادداشت هفته

افسانه علم اقتصاد

افسانه علم اقتصاد

اگر علم را به‌معنای کشف واقع بما هو واقع در نظر بگیریم، هیچ‌کدام از مکاتب اقتصادی چه لیبرالیسم و چه سوسیالیسم و چه غیر آن‌ها، نمی‌تواند ادعای علمی‌بودن داشته باشد چرا که همۀ اندیشه‌های سکولار غربی و شرقی، مبتنی‌بر نظریاتی هستند که برگرفته از باورها و تعلقات و حدس و گمان‌های نظریه‌پردازان هستند...