7 فروردین 1396
نویسنده: حمیدرضا مقصودی
شهیدصدر، نظریه‌پرداز را همان فقیه می‌دانند؛ البته فقیهی که ایشان معرفی می‌کند متفاوت از فقیه در معنای مرسوم است. نظریه‌پرداز در اندیشۀ شهیدصدر، همان راوی حدیثی است که بایستی دارای شرایطی باشد.
17 بهمن 1395
نویسنده: حمیدرضا مقصودی
درآمد، مفهومی بدیهی تصور می‌شود و مردم در شناخت آن هیچ مشکلی احساس نمی‌کنند. متناسب با موقعیت‌های فکری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انسان‌ها تصورات مختلفی از درآمد دارند و درصورتی که از هرکدام از آن‌ها بخواهیم درآمد را تعریف کند، متناسب با موقعیت‌های فوق، تعریفی متفاوت ارائه می‌کند.
30 دی 1395
نویسنده: حمیدرضا مقصودی
اقتصاد مقاومتی طرحی است ناظر به مقام ادارۀ کشور که زمینه را برای برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و دراز مدت در بستر چشم‌انداز و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هموار ساخته و با فراهم‌ساختن امکان تحرک برای پتانسیل‌های بومی انقلاب اسلامی، راه را برای دستیابی به آرمان‌هایی چون اقتصاد بومی و اقتصاد اسلامی می‌گشاید. در اقتصاد مقاومتی عناصری چون مقاومت، عملیاتی بودن و ناظر به اجراء بودن و پتانسیل‌ساز بودن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.
30 دی 1395
نویسنده: حمیدرضا مقصودی
خدای دانشمندان مُرد و یا به بیان مؤدب‌تر دست از ربوبیت خود برداشت و جهان به ساعت خودکاری تبدیل شد که نیزی به ساعت‌ساز نداشت. بنابراین ارتباط میان مولی و عبد قطع شد و تسلیم، معنای خود را از دست داد. محوریت جهان از خالق به انسان منتقل شد و تعالی پروردگار عبارتی تهی به شمار آمد. انسان‌ها (بویژه از نوع دانشمند آن‌ها) مدیران زمین‌ شدند که باید امور را راهبری می‌کردند؛ با این تفاوت که در این راهبری, احدی حق دعوت نداشت و هرکسی باید تنها با بیانی "بی‌طرفانه" و "در قالب جملات با فعل‌های دارای شناسه‌ی سوم‌شخص مفرد" موضع خود را تبیین و یا اصطلاحاً اثبات می‌کرد.
30 دی 1395
نویسنده: حمیدرضا مقصودی
پول اولاً سنجه‌ی مناسبی نیست؛ و ثانیاً در ذخیره‌ی ارزش امانتدار خائنی است. تنها می‌توان نقش سوم پول را به شرط آن‌که با نگهداری دراز مدت آن همراه نباشد به عنوان وظیفه‌ای منطقی برای پول محسوب کرد.
29 دی 1395
نویسنده: علی سعیدی
با این سیر تحول،‌ حاکمیت فناوری به‌تدریج به دیکتاتوری و طغیان فناوری منتج خواهد شد که در آن، انسان‌ها به‌صورت موجوداتی برنامه‌ریزی‌شده و همچون ربات‌هایی سربه‌راه، به انجام وظیفۀ محول‌شده توسط فناوری می‌پردازند.
28 دی 1395
نویسنده: حمیدرضا مقصودی
طبقه شهرنشین نوظهور، متأثر از سیاست‌های اقتصادی اعمال شده چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب، سعادت خود را معلول سیاست‌های تمرکزمحور اقتصادی می‌داند و زندگی در سبک جدید را یگانه راهکار نیل به توسعۀ اقتصادی می‌پندارد.
28 دی 1395
نویسنده: علی سعیدی
اقتصاد سرمایه‌داری برای رسیدن به آخرین شکل خود یعنی مدیریت جهانی واحد،‌ در صدد است با تعریف نقش مشخصی برای هر یک از کشورها، هر کدام از آن‌ها را به چرخ‌دنده‌ای از ماشین جهانی تبدیل کند که در خدمت سرمایه‌داران جهانی عمل می‌کند. لذا نتیجۀ اجرای صحیح و دقیق برنامه‌های توسعۀ پیشنهادی جهان سرمایه‌داری، خود چیزی جز عقب‌ماندگی و وابستگی بیش‌ازپیش کشورهای توسعه‌نیافته نخواهد بود.
یادداشت هفته

افسانه علم اقتصاد

افسانه علم اقتصاد

اگر علم را به‌معنای کشف واقع بما هو واقع در نظر بگیریم، هیچ‌کدام از مکاتب اقتصادی چه لیبرالیسم و چه سوسیالیسم و چه غیر آن‌ها، نمی‌تواند ادعای علمی‌بودن داشته باشد چرا که همۀ اندیشه‌های سکولار غربی و شرقی، مبتنی‌بر نظریاتی هستند که برگرفته از باورها و تعلقات و حدس و گمان‌های نظریه‌پردازان هستند...