13 فروردین 1401
نویسنده: دکتر علی سعیدی | استادیار دانشگاه قم
اسلام برای رشد ثروت و بهره‌وری از طبیعت، همه‌ی امکانات مذهبی خود را به کار گرفته و ابزارهای تحقق آن را فراهم کرده است. این ابزارها در نگاه شهیدصدر دو گونه هستند: برخی از ابزارها را باید مذهب اجتماعی ایجاد و تضمین کند و بعضی از ابزارهای اجرایی را دولتی که این مذهب اقتصادی را پذیرفته است به کار می‌گیرد تا سیاست عملی همراه با این رویکرد مکتبی عام را ترسیم کند. ابزارهایی که مذهب اجتماعی اسلام برای تولید حداکثری ثروت در نظر گرفته است دو جنبه دارند: جنبه‌ی فکری و جنبه‌ی تشریعی (به معنای سیاستگذاری و تقنین).
6 آذر 1400
نویسنده: مدیر سایت
نظریه بازار اگر مطلق انگاشته شود و به‌عنوان محور یک علم یعنی Market theory در نظر گرفته شود، ضد عدالت است. اصلاً بازار آمده است که عدالت نباشد و فضایی را به نفع اغنیا و مستکبرین ایجاد کند. در حقیقت نظریه بازار کمک به طاغوت است اما در کتاب‌ها طوری مطرح می‌شود که بازار عین عدالت است.
8 آبان 1400
نویسنده: پروفسور مسعود درخشان
کوشیدند به تدریج از واژگان سرمایه‌دار و سرمایه‌داری کمتر استفاده کنند و به جای «سرمایه‌دار» اصطلاح «سرمایه‌گذار» و به جای «اقتصادی سرمایه‌داری» اصطلاح «اقتصاد علمی» یا «علم اقتصاد» را به کار برند و بر این نکته تاکید کنند که چون علم اقتصاد به لحاظ ماهیت و روش، ریاضی است پس فاقد مبانی ایدئولوژیک است.
8 آبان 1400
نویسنده: دکتر علی سعیدی
در تزاحم میان تورم و رکود، باید به رکود اقتصادی اولویت داد. جالب است که در همین اقتصاد رایج و در نظریات اقتصاددانان مشهور، همواره در شرایط رکود تولید، استفاده از سیاست‌های انبساطی توصیه می‌شود و در این زمینه اختلاف نظری وجود ندارد.
24 مرداد 1400
نویسنده: مدیر سایت
مهم‌ترین مسئله امروز مردم فقدان شفافیت و نبود صمیمیت و صداقت در دولت است.درآمد دولت باید از مالیات بر درآمدها و غیرمستقیم باشد و سایر درآمدها باید به صندوق ویژه حمایت از محرومان و روستاها برود چون ثروت ثروتمندان از سفره محرومان بدست آمده و علت تنگناهای اقتصادی مردم دارندگان ثروت‌های بادآورده است.
16 تیر 1400
نویسنده: مدیر سایت
مسیر ترانزیتی شرق به غرب و اتصال چین به اروپا و مسیر ترانزیتی شمال به جنوب و اتصال بازار هند به اوراسیا و اتصال روس‌ها به آب‌های آزاد بهترین فرصت دولت جدید است. در این مسیر ترانزیتی هندی‌ها در چابهار سرمایه‌گذاری کردند و روس‌ها نیز احداث ۱۰۰ کیلومتر راه‌آهن که نیاز این مسیر است را تقبل کرده‌اند.
16 تیر 1400
نویسنده: مدیر سایت
در رویکرد عدالت محور آنچه که اهمیت دارد توزیع است نه تولید. اگر فقهای ما می‌خواهند فقه را گسترش دهند نباید تقسیم‌بندی فقه را براساس موضوع‌شناسی غربی مثل فقه پول و امثال آن انجام دهند بلکه باید تقسیم‌بندی فقه را براساس دستگاه خودمان انجام دهند و به‌جای فقه پول بگویند فقه التخصیص.
25 اردیبهشت 1400
نویسنده: مدیر سایت
یک متفکر اقتصاد اسلامی باید فضای اقتصاد را معماری کند و فرآیندی حکم دهد و تنها باید و نباید نگوید. از این رو درعین‌حال ‌که بایدها و نبایدهای فقهی، دینی و فلسفی در ذهن متفکر وجود دارد اما وقتی با مسئله مواجه می‌شود، مبتنی‌بر یک فرضی راهکار عملی ارائه می‌دهد که خود این فرض تغییر یافته یک فرض غربی است.
یادداشت هفته

افسانه علم اقتصاد

افسانه علم اقتصاد

اگر علم را به‌معنای کشف واقع بما هو واقع در نظر بگیریم، هیچ‌کدام از مکاتب اقتصادی چه لیبرالیسم و چه سوسیالیسم و چه غیر آن‌ها، نمی‌تواند ادعای علمی‌بودن داشته باشد چرا که همۀ اندیشه‌های سکولار غربی و شرقی، مبتنی‌بر نظریاتی هستند که برگرفته از باورها و تعلقات و حدس و گمان‌های نظریه‌پردازان هستند...